Nyheder

Grupperådsmøde 28. februar 2018

Vi vil meget gerne se Jer til årets grupperådsmøde som afholdes i

Grantoften, Frederiksborgvej 57, Farum.

  Onsdag d. 28. februar - 2018 kl. 17:15 – 19:00

            Mødet afholdes i kælderen

Grupperådsmødet er det årlige møde, hvor der berettes om årets gang i Gruppen, vælges nye medlemmer til bestyrelsen, aflægges regnskab – og ikke mindst lægges planer for det kommende år.

Mødet er for alle forældre med børn i Claus Nar Gruppe samt Gruppemedlemmer.

Dagsordenen følger Det Danske Spejderkorps’ love – disse findes på dds.dk

Beretninger, dagsorden og regnskab bliver også lagt på hjemmesiden under punktet "Bestyrelsen"

Tilmelding til Grupperådsmødet sker fra forsiden af hjemmesiden, og vi beder jer tilmelde Jer således at vi, af hensyn til maden, nogenlunde ved hvor mange vi bliver

Frist for tilmelding er mandag d. 26. kl. 20:00

Som en del af arrangementer sørger vi for noget at spise. Tilberedningen står spejderne for under kyndig vejledning af de ledere som ikke deltager i Grupperådsmødet.

 

Med spejderhilsen,

Gruppestyrelsen

Claus Nar Gruppe